Neha Patil (Editor)

Eucalyptus jutsonii

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Kingdom  Plantae
Family  Myrtaceae
Rank  Species
Order  Myrtales
Genus  Eucalyptus

Eucalyptus jutsonii is a mallee that is native to Western Australia.

References

Eucalyptus jutsonii Wikipedia


B
i
Link
H2
L