Tripti Joshi

Eria Tutara Kauika Raukura

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Name  Eria Raukura

Died  1938
Eria Tutara-Kauika Raukura Raukura Eria TutaraKauika Eria TutaraKauika Raukura

Eria Tutara-Kauika Raukura (1834–1938) was a New Zealand tribal tohunga. Of Māori descent, he identified with the Ngai Tahupo, Ngati Kahungunu and Tuhoe iwi. He was born in Te Papanui, Hawke's Bay, New Zealand in about 1834.

References

Eria Tutara-Kauika Raukura Wikipedia