Samiksha Jaiswal (Editor)

Cranichidinae

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Kingdom  Plantae
Subfamily  Orchidoideae
Rank  Subtribe
Family  Orchidaceae
Higher classification  Cranichideae
Order  Asparagales
Cranichidinae httpsuploadwikimediaorgwikipediacommonsthu
Similar  Cranichideae, Orchids, Spiranthinae, Cranichis, Goodyerinae

Cranichidinae is an orchid subtribe in the tribe Cranichideae.

References

Cranichidinae Wikipedia


B
i
Link
H2
L