Rahul Sharma (Editor)

Bothriospilini

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Kingdom  Animalia
Class  Insecta
Family  Cerambycidae
Rank  Tribe
Phylum  Arthropoda
Order  Coleoptera
Subfamily  Cerambycinae
Bothriospilini
Similar  Chlorida, Chlorida festiva, Elaphidiini

Bothriospilini is a tribe of beetles in the subfamily Cerambycinae, containing the following genera:

 • Bothriospila
 • Chlorida
 • Chrotoma
 • Delemodacrys
 • Gnaphalodes
 • Knulliana
 • Ranqueles
 • Scapanopygus
 • Taygayba
 • Timbaraba
 • References

  Bothriospilini Wikipedia


  Similar Topics
  Chlorida
  Chlorida festiva
  Elaphidiini
  Topics
   
  B
  i
  Link
  H2
  L