Supriya Ghosh

Aulosphaera

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Class  Phaeodarea
Family  Aulosphaeridae
Rank  Genus
Order  Phaeosphaerida
Phylum  Cercozoa
Aulosphaera
Similar  Phaeodarea, Sticholonche, Cercomonadida, Polycystine, Nassellaria

Aulosphaera is a genus of Cercozoa. It includes the species Aulosphaera trigonopa.

References

Aulosphaera Wikipedia