Samiksha Jaiswal

Arahura

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Iwi  Ngāi Tahu
Settled at  South Island

Arahura, in Māori mythology (specifically that of the Ngāi Tahu people of the South Island), is a divine canoe which was made of pounamu (greenstone). The chiefs who traveled to New Zealand in her were Pekitahua, Rongokahe, Rangitatau, Hineraho, Te Rangitamau, Taewhenua, Te Mikimiki (Te Mingimingi), Atua-whakanihoniho, Te Atua-whakataratara, and Whakarewa (Tregear 1891:20, White 1887-1891, II:179).

References

Arahura Wikipedia


Similar Topics
Arahura (twin screw ship)
Arahura River
Ganbare!! Tabuchi kun!!
Topics