Siddhesh Joshi (Editor)

An Actress

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
7.4/101 Votes Alchetron
7.4
1 Ratings
100
90
80
71
60
50
40
30
20
10
Rate This

Rate This

Director  Kaneto Shindo
Genre  Drama
Duration  
Language  Japanese
7.2/10 IMDb

Cinematography  Yoshio Miyajima
Cast  Nobuko Otowa
Country  Japan
Release date  27 November 1956 (1956-11-27)
Writer  Kakuko Mori (novel), Kaneto Shindo
Similar movies  Related Kaneto Shindo movies

An Actress (女優, Joyū) is a 1956 Japanese drama film written and directed by Kaneto Shindo.

Cast

 • Nobuko Otowa as Kakuko Mori
 • Chikako Hosokawa as Tsukiko, Kakuko's mother
 • Shinsuke Ashida as Shinichirō Yagi
 • Sen Hara as Chiyo, Akio's mother
 • Sumiko Hidaka as Yugiku Yoshiya
 • Tanie Kitabayashi
 • Taketoshi Naitō as Akio Satomi
 • Eitarō Ozawa as Tarō Fujie
 • Zenpei Saga as Sugisaburō
 • Koreya Senda as Yasuda
 • Ichirō Shimizu as Kunijirō Matsukawa
 • Taiji Tonoyama
 • Eijirō Tōno as Tadao Inoue
 • Jūkichi Uno as Toshirō Yamashita
 • References

  An Actress Wikipedia
  An Actress IMDb


  Similar Topics
  Kaneto Shindo
  Nobuko Otowa
  Carmen (1932 film)
  Topics
   
  B
  i
  Link
  H2
  L