Supriya Ghosh (Editor)

Ambassador of China to Sweden

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Ambassador of China to Sweden
Website  http://se.china-embassy.org/

The following is a list of Chinese Ambassadors to Sweden:

 • Geng Biao (1950.09 - 1956.02)
 • Han Nianlong (1956.05 - 1958.10)
 • Dong Yueqian (1959.01 - 1964.01)
 • Yang Bozhen (1964.02 - 1969.05)
 • Wang Dong (politician) (1969.06 - 1971.12)
 • Wang Luming (1972.03 - 1974.04)
 • Qin Lizhen (1974.08 - 1979.06)
 • Cao Keqiang (1979.09 - 1982.12)
 • Wang Ze (1983.02 - 1984.09)
 • Wu Jiagan (1984.12 - 1988.06)
 • Tang Longbin (1988.07 - 1993.07)
 • Yang Guirong (1993.08 - 1997.02)
 • Qiao Zonghuai (1997.03 - 1998.10)
 • Wang Guisheng (1998.12 - 2001.11)
 • Zou Mingrong (2001.12 - 2004.06)
 • Lu Fengding (2004.09 - 2008.04)
 • Chen Mingming (2008.05 - 2011.03)
 • Lan Lijun (2011.03 - Present)
 • References

  Ambassador of China to Sweden Wikipedia


  Similar Topics
  Jean Borella
  Shrawan Mukarung
  Richard Shilling
  Topics
   
  B
  i
  Link
  H2
  L