Tripti Joshi (Editor)

Aiko Miyawaki

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Name  Aiko Miyawaki

Aiko Miyawaki File122 Canvi dAiko Miyawaki i Estadi Olmpicjpg Wikimedia

Utsuroi aiko miyawaki sapporo art park sculpture garden


Aiko Miyawaki (1929 - 20 August 2014) was a Japanese sculptor.

Aiko Miyawaki httpsc1staticflickrcom43887151848372789b5

She died of pancreatic cancer at a hospital in Aoba-ku, Yokohama at age 84.

References

Aiko Miyawaki Wikipedia


B
i
Link
H2
L