Kalpana Kalpana (Editor)

Acianthinae

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Kingdom  Plantae
Family  Orchidaceae
Rank  Subtribe
Order  Asparagales
Subfamily  Orchidoideae
Acianthinae
Similar  Diurideae, Caladeniinae, Stigmatodactylus, Acianthus, Corybas

Acianthinae is an orchid subtribe in the tribe Diurideae.

References

Acianthinae Wikipedia


B
i
Link
H2
L