Harman Patil (Editor)

Academy of Economics in Białystok

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Phone  +48 85 652 00 24
Founded  1996
Academy of Economics in Białystok
Address  Zwycięstwa 14/3, 15-001 Białystok, Poland
Similar  Wyższa Szkoła Medyczn, Academy of Finance and Man, Białystok School of Public Ad, University of Białystok, Medical University of Białystok

Academy of Economics in Białystok (Polish: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, WSE) was opened on January 5, 1996. It is a non-governmental collegiate-level institution of higher education in the city of Białystok (wyższa uczelnia), one of several such institutions including the largest University of Białystok locally. The Academy was ranked in 2008 by the Polish edition of Newsweek as best in the Podlaskie Voivodeship. It offers bachelor's and master's degrees in three general fields of knowledge, as well as one-year postgraduate studies.

Organizational structure

 • Bachelor's and master's degree programmes
  1. Economy (Ekonomii)
  2. Work higene and safety (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy)
  3. International relations (Stosunków Międzynarodowych)
 • Postgraduate studies
  1. Finances and accounting (Finansów i Rachunkowości)
  2. Statistical methods (Metod Ilościowych i Informatyki)
  3. Politics of economy (Polityki Ekonomicznej, Społecznej i Regionalnej)
  4. Management and marketing (Zarządzania, Marketingu i Prawa)
  5. Economic development (Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki Opartej na Wiedzy)
  6. Departments o Foreign languages & physical education (Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego)

  References

  Academy of Economics in Białystok Wikipedia


  Similar Topics
  Medical University of Białystok
  It Happens Every Spring
  Darren Hughes (Gaelic footballer)
  Topics
   
  B
  i
  Link
  H2
  L