Neha Patil

4 Methyl 1 pentene

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Formula  C6H12
Density  665 kg/m³
4-Methyl-1-pentene wwwsigmaaldrichcomcontentdamsigmaaldrichstr

4-Methyl-1-pentene is used as a monomer for olefin polymerisation. The resulting polymer is poly(4-methyl-1-pentene).

References

4-Methyl-1-pentene Wikipedia