Samiksha Jaiswal (Editor)

2,4 Diaminopyrimidine

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedInShare on Reddit
Covid-19
Formula  C4H6N4
Molar mass  110.12 g/mol
2,4-Diaminopyrimidine httpsuploadwikimediaorgwikipediacommonsthu

2,4-Diaminopyrimidine is a diaminopyrimidine.

References

2,4-Diaminopyrimidine Wikipedia


B
i
Link
H2
L