Sneha Girap

Te Kakapi o te rangi Te Wharepouri

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Name  Te Te

Te Kakapi-o-te-rangi Te Wharepouri (? – 22 November 1842) was a notable New Zealand tribal leader. Of Māori descent, he identified with the Te Ati Awa iwi.

References

Te Kakapi-o-te-rangi Te Wharepouri Wikipedia