Samiksha Jaiswal

Halosarcinochlamys

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn
Domain  Eukaryota
Phylum  Chlorophyta
Order  Chlamydomonadales
Rank  Genus
Kingdom  Viridiplantae
Class  Chlorophyceae
Family  Chlamydomonadaceae

In taxonomy, Halosarcinochlamys is a genus of green algae, specifically of the Chlamydomonadaceae.

References

Halosarcinochlamys Wikipedia