Suvarna Garge

Haleva

Updated on
Share on FacebookTweet on TwitterShare on LinkedIn

Haleva is a surname. Notable people with the surname include:

  • Ishak Haleva (born 1940), Turkish rabbi
  • Selmi Haleva, Turkish businessman
  • References

    Haleva Wikipedia